Welkom
Voorstellen
Locaties
Informatie
Kinderfysiotherapie
Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?
Werkwijze
Zorgverzekering
Vergoeding
Verzekeraars
Aanmelden
Vragen/Suggesties
Contact
Links
Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Wanneer u zich zorgen maakt over de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van uw kind kan u met uw vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Voorbeelden van kinderen die behandeld worden zijn:

 • baby’s die overmatig strekken en huilen of zich asymmetrisch ontwikkelen
 • baby’s met het KISS-syndroom in samenwerking met manueel therapeuten van praktijk 'het Acaciaplein'
 • baby’s die een hoge of lage spier spanning hebben en daardoor achterblijven in de motorische ontwikkeling
 • kinderen die instabiel blijven door bijv. een lage spierspanning, die vaak vallen en snel moe zijn
 • kinderen die niet goed mee durven doen in het speellokaal of angst hebben bij klimmen
 • kleuters die opvallen op school bij ‘de werkjes’ zoals bij knippen, prikken, kleuren, enz
 • kinderen die moeite hebben met de ruimtelijke oriëntatie, zoals bijv. moeite met het naleggen van mozaďekjes
 • kinderen die moeite hebben met het verwerken van zintuigprikkels zoals kinderen die overgevoelig zijn voor aanraking, evenwichtsprikkels of lawaai
 • kinderen met schrijfproblemen
 • kinderen met ademhalingsproblemen
 • het schoolkind dat niet goed kan meedoen in sport en spel
 • kinderen met houdingsproblemen
 • kinderen met pijnklachten in het bewegingsapparaat
 • kinderen die te lang incontinent blijven, of juist last hebben van obstipatie
 • kinderen met zwaardere problematiek zoals met bepaalde syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen

  Groepsbehandeling

  In samenwerking met onze collega’s kinderfysiotherapeuten van praktijk 'De Graven Esch' organiseren wij de volgende programma’s:
 • 'Samenspel' voor kinderen waarbij psychosociale factoren een rol spelen om niet goed mee te kunnen doen in een groep. Deze groep wordt geleid door een psychomotore therapeut samen met een kinderfysiotherapeut. Tevens is ook psycholoog Lizette Wildemors nauw bij dit programma betrokken.
 • 'Cool 2B Fit' voor kinderen met overgewicht en obesitas