Welkom
Voorstellen
Locaties
Informatie
Kinderfysiotherapie
Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?
Werkwijze
Zorgverzekering
Vergoeding
Verzekeraars
Aanmelden
Vragen/Suggesties
Contact
Links
Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich, middels een post-HBO-opleiding van 4 jaar heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 18 jaar.

Kinderen leren spelendewijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.
Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of door een tekort aan bewegingservaring.

De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkeling van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.