Welkom
Voorstellen
Locaties
Informatie
Kinderfysiotherapie
Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?
Werkwijze
Zorgverzekering
Vergoeding
Verzekeraars
Aanmelden
Vragen/Suggesties
Contact
Links
Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

Directe toegankelijkheid fysiotherapeuten

Alle fysiotherapeuten zijn direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis-)arts meer nodig is. Vaak is er een advies van consultatiebureau-arts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt wanneer u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind.
Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er tijdens een korte screening door enkele gerichte vragen bepaald of het kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is volgt uitgebreider onderzoek (zie Werkwijze).

De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Verwijzing

Daarnaast kan het nog altijd zijn dat u door de huisarts of specialist verwezen wordt naar de kinderfysiotherapeut. Dan wordt direct gestart met het kinderfysiotherapeutisch onderzoek (zie Werkwijze).